Ürünler

Uluslararası Organik Tarım Örgütü IFOAM organik tarımı şöyle tarif eder;

“Organik Tarım toprağın, ekosistemlerin ve insanların sağlığını devam ettiren bir üretim sistemidir. Olumsuz etkisi olan girdilerin aksine organik tarım; ekolojik süreçlere, biyolojik çeşitliliğe ve yerel koşullara adapte edilmiş döngülere dayanır. Organik tarım gelenekselliği, inovasyonu ve bilimi; paylaşılan çevreye fayda sağlamak, adil ilişkileri desteklemek ve herkes için iyi bir yaşam kalitesi sağlamak adına bir araya getirir”.

Bu anlayış doğrultusunda tarım yapmak isteyen müşterilerimiz için HEXAFERM’in kompost ürünü HEXAKOMP ve Türkiye’nin ilk zenginleştirilmiş sertifikalı organik gübresi ORGANOFERM piyasaya sunulmuştur.